บริการจัดส่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
 
ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง สังฆภัณฑ์

                          
             
 เดินทางไปที่ร้าน คลิก
" บัวฉัตรสังฆภัณฑ์ "
เดินทางไปที่ร้าน คลิก
"บัวฉัตร สี่กั๊กเสาชิงช้า"
 
 

 

 1. ผ้าไตรจีวร หรือ ไตรครอง
 2. เครื่องบวช
 3. เครื่องกฐิน
 4. บาตร
 5. ตาลปัตรและขาตั้งตาลปัตร
 6. ถุงย่าม
 7. สัปทน
 8. หมอนอิง อาสนะ
 9. พานแว่นฟ้า ดอกไม้คลุมไตร
 10. ต้นเทียน กรวย
 11. เครื่องสแตนเลส
 12. บริขารธุดงค์
 13. พระพุทธรูป
 14. รูปเหมือน
 15. โต๊ะหมู่บูชา
 16. โต๊ะแต่งงานและชุดรดน้ำ
 17. หิ้งพระ
 18. ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม
 19. ตู้พัดยศ
 20. ธรรมาสน์
 21. ระฆัง กลองเพล ฆ้อง
 22. ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ
 23. เครื่องตั้งศาล
 24. เครื่องสักการะ
 25. เทียนพรรษา
 26. เครื่องสังฆทาน เครื่องไทยธรรมต่างๆ
 27. งานดินประดิษฐ์
 28. งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้
  ติดเพชร
 29. งานแก้วเป่า
 30. เครื่องทองเหลือง
 31. เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุกลาย
 32. เครื่องมุก
 33. เครื่องคริสตัล
 34. ตู้ครอบพระแบบต่างๆ
 35. ตู้บริจาค ตู้เซียมซี
 36. บุษบก
 37. โคมเวียนเทียน
 38. กระถางธูปไฟฟ้า - เชิงเทียนไฟฟ้า
 39. บายศรีแบบต่างๆ
 40. อื่นๆ
    

สังฆภัณฑ์

 
ชมรมข้าราชการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2560

 
 
        กลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม ในปีนี้จะพาญาติธรรมทุกท่านไปร่วมทำบุญทอดกฐิน 100 วัด อย่างเช่นทุกปี ครั้งนี้จะเดินทางไปทอดกฐินดังกล่าวทางภาคเหนือ เพื่อไปกราบครูบาอาจารย์ และ ไปชมวัดต่างๆ ในพุทธศาสนาอันสวยงาม โดยจะทำการทอดกฐิน 100 วัด ที่วัดสันปูเลย ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดของเจ้าคณะอำเภอ ซึ่งพระครูกัลยา ณ วัตรสุนทร เป็นเจ้าอาวาส การทอดกฐินครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากวัดหนองก๋าย โดยพระอธิการประเสริฐ โชติธมโม เป็นผู้ให้การสนับสนุน และมอบให้พระรักชาติ ฐานะธมโม เป็นผู้ประสานงานในทุกเรื่องกับทางชมรม
 
        ชมรมกำหนดการทอดกฐินในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 14.00 น. เมื่อเสร็จพิธีกฐินแล้วจะทำการทอดผ้าป่า 2 กอง คือ วันสันปูเลยและวัดหนองก๋าย แต่ก่อนที่ชมรมจะทำการทอดกฐินและทอดผ้าป่า ในเวลาบ่าย 2 โมง ของวันที่ 18 ตุลาคม นั้น เรามีเวลาช่วงเช้าหลังจากน้ำนเราก็จะรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจึงเดินทางไปยังวัดสันปูเลยเพื่อทำพิธีทอกกฐินและผ้าป่าตามกำหนดการณ์
 
        กำหนดการเดินทางของชมรม จะออกเดินทางตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 1560 โดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษตู้นอน จาก กรุงเทพฯ รถออกเวลา 18.10 น. ถึงเชียงใหม่เวลา 7.15 น. เป็นรถตู้ชั้น 2 ตู้นอนที่ 2,4,5 และ ตู้นอนที่ 8 วันเดินทางกลับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เดินทางโดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษตู้นอนเช่นกัน ขบวนรถไฟจะออกจากเชียงใหม่เวลา 18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 6.50 น. เป็นตู้นอนชั้น 2 ตู้นอนที่ 7,10,11 และตู้นอนที่ 13 ชมรมจะใช้เวลาเดินทางในครั้งนี้ 5 วัน โดยจะเข้าพักค้างคืน ที่โรงแรมสนามกีฬา 700 ปี 2 คืน และพักค้างคืนบนรถไฟตู้นอน 2 คืน สำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานของท่าน สามารถลาพักร้อนหรือลากิจส่วนตัวเพื่อเดินทางไปร่วมทำบุญเป็นเวลา 3 วัน
 
        ทางชมรมโดยคณะผู้จัดการเดินทาง จะพยายามจัดโปรแกรมให้ถูกใจกับทุกๆท่านให้มากที่สุดทั้งการ ทำบุญ ท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้ง ตามกำลังของทุกๆท่าน และขอความกรุณาผู้ร่วมเดินทางทุกท่านโปรดรักษาเวลาร่วมกันด้วย เพื่อจะได้จัดสรรเวลาให้ทุกท่านเที่ยวชมได้ครบทุกสถานที่ ท่านที่ประสงค์จะเก็บภาพประทับใจที่สวยงาม ขอให้ท่านเตรียมกล้องถ่ายภาพไปด้วย และ เพื่อป้องกันมิให้ผิวเสียและหน้าเกิดกระฝ้า โปรดพกร่ม หรือหมวก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเท้าจากการเดินทางขอให้เตรียมรองเท้าที่สวมใส่สบาย และเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ โปรดเตรียมยาประจำตัวไปด้วย เพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพและมีความสุข
 
        สำหรับผู้ร่วมทำบุญในนามประธานและประธานผ้าป่า ขอให้ท่านโอนเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ให้แก่คณะผู้ดำเนินการของชมรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนสิงหาคม 2560 ส่วนการทำบุญทั่วๆ ไป ขอให้ท่านโอนเงินให้แก่คณะผู้ดำเนินการของชมรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงต้นเดือนกันยายน 2560 และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำบุญ ทางวัดหนองก๋าย จะเป็นผู้ดำเนินการออกใบโมทนาและจะออกให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบโมทนาเท่านั้น
 
        หากท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเรื่องการเดินทาง โปรดติดต่อที่ คุณ จรัสศรี บรรจงศิริ โทร 089 066 6375 ส่วนเรื่องการทำบุญสอบถามได้ที่ คุณ ปราณชนก โทร 081 927 1589 และ โทร 02 437 2215 สำหรับเรื่องการโอนเงินร่วมทำบุญสามารถโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีได้ดังนี้
 
 
ส่งเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งด้วยทางโทรศัพท์และไลน์ ส่งเงินที่ผู้ใดโทรแจ้งที่ผู้นั้นผู้เดียว (ป้องกันการสับสน)
 
ส่งเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
ตารางผู้รับเงิน
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
สาขา
โทรศัพท์/ไลน์
คุณปราณชนก แดงเป้า
กสิกรไทย
075-2-84519-0
ถนนลาดหญ้า
081-927-1589
ไทยพาณิชย์
012-2-48831-2
ลาดหญ้า
02-437-2215
คุณสุทิน บุญยัง
กรุงไทย
055-0-15638-0
ถนนเจริญนคร
081-837-0041
 
โอนเงินทุกครั้งกรุณาส่งไลน์ใบส่งเงินและโทรบอกผู้รับเงินด้วย ผู้รับเงินจะต้องรีบรวบรวมเงินส่งทางวัด ขอความร่วมมือว่าถ้าท่านใดไม่ได้นำใบโมทนาไปใช้กรุณาสละสิทธิ์ในการของรับใบโมทนาด้วยจะขอบคุณมาก
 
 
Copyright © 2012 Buachatrsangkapan. All Rights reserved. | Tel. 081 890 8801 , 02 222 4301 | Email : buachatr@hotmail.com, buachatr.anu@gmail.com