บริการจัดส่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
 
ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง สังฆภัณฑ์

                          
             
 เดินทางไปที่ร้าน คลิก
" บัวฉัตรสังฆภัณฑ์ "
เดินทางไปที่ร้าน คลิก
"บัวฉัตร สี่กั๊กเสาชิงช้า"
 
 

 

 1. ผ้าไตรจีวร หรือ ไตรครอง
 2. เครื่องบวช
 3. เครื่องกฐิน
 4. บาตร
 5. ตาลปัตรและขาตั้งตาลปัตร
 6. ถุงย่าม
 7. สัปทน
 8. หมอนอิง อาสนะ
 9. พานแว่นฟ้า ดอกไม้คลุมไตร
 10. ต้นเทียน กรวย
 11. เครื่องสแตนเลส
 12. บริขารธุดงค์
 13. พระพุทธรูป
 14. รูปเหมือน
 15. โต๊ะหมู่บูชา
 16. โต๊ะแต่งงานและชุดรดน้ำ
 17. หิ้งพระ
 18. ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม
 19. ตู้พัดยศ
 20. ธรรมาสน์
 21. ระฆัง กลองเพล ฆ้อง
 22. ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ
 23. เครื่องตั้งศาล
 24. เครื่องสักการะ
 25. เทียนพรรษา
 26. เครื่องสังฆทาน เครื่องไทยธรรมต่างๆ
 27. งานดินประดิษฐ์
 28. งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้
  ติดเพชร
 29. งานแก้วเป่า
 30. เครื่องทองเหลือง
 31. เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุกลาย
 32. เครื่องมุก
 33. เครื่องคริสตัล
 34. ตู้ครอบพระแบบต่างๆ
 35. ตู้บริจาค ตู้เซียมซี
 36. บุษบก
 37. โคมเวียนเทียน
 38. กระถางธูปไฟฟ้า - เชิงเทียนไฟฟ้า
 39. บายศรีแบบต่างๆ
 40. อื่นๆ
    

สังฆภัณฑ์

 
เทียนพรรษา ขาเทียน หลอดไฟ  มีหลายชนิด หลายแบบ หลายขนาด หลายสี ให้ท่านเลือก
 
        เทียนแสงจันทร์ มีหลายสี  แบบกลมและดอก มีขนาดต่าง ๆดังนี้
        1. เบอร์ 15 สั้น กลมและดอก
        2. เบอร์ 15 ยาว กลมและดอก
        3. เบอร์ 16 กลมและดอก
        4. เบอร์ 17 กลมและดอก
        5. 9 X 60  ซ.ม. กลมและดอก
        6. 9 X 90  ซ.ม. กลมและดอก
        7. 12 X 100  ซ.ม. กลมและดอก
        8. 12 X 120  ซ.ม. กลมและดอก
        9. 15 X 120  ซ.ม. กลมและดอก
        10. 15 X 150  ซ.ม. กลมและดอก
 
ตัวอย่าง :
 

เทียนแสงจันทร์ เบอร์ 15 สั้น กลม
เทียนแสงจันทร์ เบอร์ 15 สั้น ดอก สีเหลือง
เทียนแสงจันทร์ เบอร์ 17 ดอก สีเหลือง
และขาเทียนทองเหลือง 7ซ.ม.
 
เทียนแสงจันทร์ 12 X  100 ซ.ม. กลม สีเหลือง
และขาเทียนไม้ 12 ซ.ม.
เทียนแสงจันทร์ 15 X  120 ซ.ม. กลม
สีเหลือง และขาเทียนทองเหลือง 15 ซ.ม.
เทียนแสงจันทร์ 15 X  150 ซ.ม. ดอก
สีเหลือง และขาเทียนทองเหลือง 15 ซ.ม.
 
 
 
 
เทียนพรรษา แบบลาย มีลายมังกร  ดอกบัว พิกุล มีขนาดต่างๆ ดังนี้
1. 7 X 70  ซ.ม.
2. 9 X 60  ซ.ม.
3. 9 X 90  ซ.ม.
4. 12 X 100  ซ.ม.
5. 12 X 120  ซ.ม.
6. 15 X 120  ซ.ม.
7. 15 X 150  ซ.ม.
8. 18 x 180  ซ.ม.
 
ตัวอย่าง
 
 
 
 
 
เทียน 7 X 70 ลายมังกร

 เทียน 7 X 70 ลายพิกุล

เทียน 7 X 70 ลายดอกบัว
เทียน 9 X 60  ลายมังกร
เทียน 9 X 60  ลายพิกุล
เทียน 12 X 100  ลายมังกร
เทียน 12 X 100  ลายมังกร

 เทียน 15 X 120  ลายพิกุล

 เทียน 15 X 150  ลายมังกร

 
เทียนพรรษา แบบกลม มีสีเหลือง  สีขาว(บางขนาด)  สีแดง(บางขนาด) มีขนาดต่าง ๆดังนี้
1. เบอร์ 15 สั้น
2. 5 X 60 ซ.ม.
3. 7 X 70 ซ.ม.
4. 9 X 90 ซ.ม.
5. เบอร์ 5
6. เบอร์ 8
7. เบอร์ 9
8. เบอร์ 10
9. เบอร์ 12
10. เบอร์ 15
11. เบอร์ 20
12. 18 X 180 ซ.ม.
ตัวอย่าง
 
 
 
 
 

เทียน 7 X 70  กลม มีสีเหลือง ขาว แดง
เทียน 9 X 90  กลม มีสีเหลือง ขาว แดง
เทียนเบอร์ 5
เทียนเบอร์ 9
เทียนเบอร์ 15
เทียนเบอร์ 20
เทียน 18 X 178 ซ.ม.
เทียนแดง เบอร์ 9
มาลัยแต่งเทียน
 
 
 

เทียนก้อน มีหลายสี หลายขนาด
เทียนก้อน มีหลายสี หลายขนาด
พานพุ่มเทียน
 
 
 
ขาเทียน  มีแบบทองเหลือง   แบบดอกบัว   แบบไม้  มีหลายขนาด
ตัวอย่าง
 
 
 
 
 

ขาเทียนดอกบัว
เชิงเทียนทองเหลือง
มีขนาด 5, 7, 9, 12, 15 ซม.
ขาเทียนไม้ มีหลายขนาด
     
 
   
ขาเทียนไฟเบอร์ชุบทอง มีหลายขนาด    
 
 
 
หลอดไฟ 
ตัวอย่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดไฟฟิลิปส์  18 วัตต์ (หลอดสั้น) บรรจุ 9 หลอด
หลอดไฟฟิลิปส์  36 วัตต์ (หลอดยาว) บรรจุ 9 หลอด
 
 
 
 
Copyright © 2012 Buachatrsangkapan. All Rights reserved. | Tel. 081 890 8801 , 02 222 4301 | Email : buachatr@hotmail.com, buachatr.anu@gmail.com