บริการจัดส่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
 
ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง สังฆภัณฑ์

                          
             
 เดินทางไปที่ร้าน คลิก
" บัวฉัตรสังฆภัณฑ์ "
เดินทางไปที่ร้าน คลิก
"บัวฉัตร สี่กั๊กเสาชิงช้า"
 
 

 

 1. ผ้าไตรจีวร หรือ ไตรครอง
 2. เครื่องบวช
 3. เครื่องกฐิน
 4. บาตร
 5. ตาลปัตรและขาตั้งตาลปัตร
 6. ถุงย่าม
 7. สัปทน
 8. หมอนอิง อาสนะ
 9. พานแว่นฟ้า ดอกไม้คลุมไตร
 10. ต้นเทียน กรวย
 11. เครื่องสแตนเลส
 12. บริขารธุดงค์
 13. พระพุทธรูป
 14. รูปเหมือน
 15. โต๊ะหมู่บูชา
 16. โต๊ะแต่งงานและชุดรดน้ำ
 17. หิ้งพระ
 18. ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม
 19. ตู้พัดยศ
 20. ธรรมาสน์
 21. ระฆัง กลองเพล ฆ้อง
 22. ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ
 23. เครื่องตั้งศาล
 24. เครื่องสักการะ
 25. เทียนพรรษา
 26. เครื่องสังฆทาน เครื่องไทยธรรมต่างๆ
 27. งานดินประดิษฐ์
 28. งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้
  ติดเพชร
 29. งานแก้วเป่า
 30. เครื่องทองเหลือง
 31. เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุกลาย
 32. เครื่องมุก
 33. เครื่องคริสตัล
 34. ตู้ครอบพระแบบต่างๆ
 35. ตู้บริจาค ตู้เซียมซี
 36. บุษบก
 37. โคมเวียนเทียน
 38. กระถางธูปไฟฟ้า - เชิงเทียนไฟฟ้า
 39. บายศรีแบบต่างๆ
 40. อื่นๆ
    

สังฆภัณฑ์

 
ตาลปัตร และขาตั้งตาลปัตร : มีทั้งสำเร็จรูปและรับสั่งทำ
 
ตัวอย่าง
 
ตาลปัตรใบลานแบบด้ามหนีบ
 
งานสั่งพิเศษ - ใบลาน
งานสั่งพิเศษ - ใบลาน
งานสั่งพิเศษ - ผ้าธรรมดาปักไหม
งานสั่งพิเศษ - ผ้าธรรมดาปักไหม
งานสั่งพิเศษ - ผ้าธรรมดาปักไหม
งานสั่งพิเศษ - ผ้าธรรมดาปักไหม
งานสั่งพิเศษ - งานประดิษฐ์
งานสั่งพิเศษ - งานประดิษฐ์
งานสั่งพิเศษ ผ้าไหมไทย ปักดิ้นทอง
งานสั่งพิเศษ ผ้าลวดลายไทยยกดิ้นทอง ปักไหมและดิ้นทอง
งานประดิษฐ์ - งานสั่งพิเศษ
งานสั่งพิเศษผ้าไหมไทย ปักดิ้นทอง
งานสั่งพิเศษผ้าไหมไทย ปักดิ้นทอง
งานทั่วไป ปักคอมพิวเตอร์
งานพิมพ์ทั่วไป
งานปักทั่วไป
งานปักคอมพิวเตอร์
งานปักคอมพิวเตอร์
งานปักคอมพิวเตอร์
งานปักคอมพิวเตอร์
งานทั่วไป ปักคอมพิวเตอร์
งานทั่วไป ปักคอมพิวเตอร์

งานปักคอมพิวเตอร์
งานทั่วไป ปักคอมพิวเตอร์
งานกำมะหยี่ติดตัวทอง
งานประดิษฐ์
งานประดิษฐ์
งานวาดด้วยมือ (ไม่ใช่ถ่ายภาพ)

งานวาดด้วยมือ (ไม่ใช่ถ่ายภาพ)
งานวาดด้วยมือ (ไม่ใช่ถ่ายภาพ)

ตาลปัตรด้ามไม้กลึงพร้อมขาตั้งตาลปัตร
วาดด้วยมือ (ไม่ใช่ถ่ายภาพ)
วาดด้วยมือ (ไม่ใช่ถ่ายภาพ)

วาดด้วยมือ (ไม่ใช่ถ่ายภาพ)
งานประดับมุก

งานใบลาน
งานใบลานติดตัวทอง

พัดโบกใบลาน
งานสั่งพิเศษผ้าธรรมดา
งานสั่งพิเศษผ้าธรรมดา
งานสั่งพิเศษผ้าธรรมดา
งานสั่งพิเศษผ้าธรรมดา
งานสั่งพิเศษผ้าธรรมดา ปักคอมพิวเตอร์

งานสั่งพิเศษผ้าธรรมดา ปักคอมพิวเตอร์
งานสั่งพิเศษผ้าไหมไทย ปักดิ้นทอง

งานสั่งพิเศษผ้าไหมไทย ปักดิ้นเงิน
งานสั่งพิเศษผ้าไหมไทย ปักคอมพิวเตอร์

งานสั่งพิเศษผ้าไหมไทย ปักคอมพิวเตอร์
งานสั่งพิเศษผ้าไหมไทย ปักคอมพิวเตอร์

งานสั่งพิเศษผ้าไหมไทย ปักคอมพิวเตอร์
พัดยศพระครูสมุห์

พัดยศพระครูใบฎีกา
พัดยศพระครูชั้นราช

พัดยศพระครูสังฆรักษ์
งานสั่งพิเศษ ผ้าไหมไทย ปักดิ้นทอง
ขาตั้งตาลปัตรไม้เรียบ
ขาตั้งตาลปัตรแกะลายปิดทอง
ขาตั้งตาลปัตรลายพญานาคแกะลายปิดทอง
ขาตั้งตาลปัตรทรงน้ำเต้าแกะลายปิดทอง
ขาตั้งตาลปัตรทรงน้ำเต้าประดับมุก
ขาตั้งตาลปัตรวาดด้วยมือ

ขาตั้งตาลปัตรวาดด้วยมือ
ขาตั้งตาลปัตรวาดด้วยมือ

ขาตั้งตาลปัตรประดับมุก
ขาตั้งตาลปัตรไม้เรียบสีโอ๊ค

 

ขาตั้งตาลปัตรทรงน้ำเต้าแกะลายปิดทอง
 
 
Copyright © 2012 Buachatrsangkapan. All Rights reserved. | Tel. 081 890 8801 , 02 222 4301 | Email : buachatr@hotmail.com, buachatr.anu@gmail.com