บริการจัดส่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
 
ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง สังฆภัณฑ์

                          
             
 เดินทางไปที่ร้าน คลิก
" บัวฉัตรสังฆภัณฑ์ "
เดินทางไปที่ร้าน คลิก
"บัวฉัตร สี่กั๊กเสาชิงช้า"
 
 

 

 1. ผ้าไตรจีวร หรือ ไตรครอง
 2. เครื่องบวช
 3. เครื่องกฐิน
 4. บาตร
 5. ตาลปัตรและขาตั้งตาลปัตร
 6. ถุงย่าม
 7. สัปทน
 8. หมอนอิง อาสนะ
 9. พานแว่นฟ้า ดอกไม้คลุมไตร
 10. ต้นเทียน กรวย
 11. เครื่องสแตนเลส
 12. บริขารธุดงค์
 13. พระพุทธรูป
 14. รูปเหมือน
 15. โต๊ะหมู่บูชา
 16. โต๊ะแต่งงานและชุดรดน้ำ
 17. หิ้งพระ
 18. ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม
 19. ตู้พัดยศ
 20. ธรรมาสน์
 21. ระฆัง กลองเพล ฆ้อง
 22. ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ
 23. เครื่องตั้งศาล
 24. เครื่องสักการะ
 25. เทียนพรรษา
 26. เครื่องสังฆทาน เครื่องไทยธรรมต่างๆ
 27. งานดินประดิษฐ์
 28. งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้
  ติดเพชร
 29. งานแก้วเป่า
 30. เครื่องทองเหลือง
 31. เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุกลาย
 32. เครื่องมุก
 33. เครื่องคริสตัล
 34. ตู้ครอบพระแบบต่างๆ
 35. ตู้บริจาค ตู้เซียมซี
 36. บุษบก
 37. โคมเวียนเทียน
 38. กระถางธูปไฟฟ้า - เชิงเทียนไฟฟ้า
 39. บายศรีแบบต่างๆ
 40. อื่นๆ
    

สังฆภัณฑ์

 
รายการเครื่องตั้งศาล
 
 
ลำดับที่
รายการ
1.
พระภูมิชัยมงคล
2.
ตา-ยาย
3.
พระพรหม
4.
ช้าง-ม้า-ชาย-หญิง
5.
ละคร
6.
ผ้าแพร
7.
พวงมาลัย
8.
โอ่ง เงิน-ทอง
9.
ม่านศาล
10.
ฉัตร เงิน-ทอง
11.
โพธิ์ เงิน-ทอง
12.
แจกัน
13.
กระถางธูป
14.
เชิงเทียน
15.
ไม้มงคล
16.
อิฐ เงิน-ทอง-นาค
17.
แผ่น เงิน-ทอง-นาค
18.
พลอย 9 สี
19.
ทองคำเปลว
20.
แป้งเจิม
21.
น้ำปรุง-น้ำอบ-น้ำมันจันทน์
22.
ผ้าขาว-ผ้าแดง
23.
ข้าวตอก
 
ตัวอย่าง
 
   
นางกวัก  แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้  มีหลายขนาด
พระภูมิชัยมงคล แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้  มีหลายขนาด
   
ตายาย แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้  มีหลายขนาด
ละครรำ แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้  มีหลายขนาด
   
ชายหญิง แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้  มีหลายขนาด
ช้างม้า แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้  มีหลายขนาด
   
พระภูมิชัยมงคล แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้ มีหลายขนาด
ตา - ยาย แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้ มีหลายขนาด
 
 
ข้าง - ม้า แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้ มีหลายขนาด
 
 
ขาย - หญิง แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้ มีหลายขนาด
 
 
ละครรำ แบบเบญจรงค์ปิดทองคำเปลวแท้ มีหลายขนาด
 
 
พระภูมิชัยมงคล แบบทองเหลืองปิดทองคำเปลวแท้ มีหลายขนาด
พระภูมิชัยมงคล แบบทองเหลืองขัดเงา มีหลายขนาด
 
 
ตา - ยาย แบบเรซิ่นติดกากเพชร มีหลายสี หลายขนาด
 
 
ข้างม้า - ชายหญิง แบบเรซิ่นติดการเพชร มีหลายสี หลายขนาด
ละครรำ แบบเรซิ่นติดการเพชร มีหลายสี หลายขนาด
 
Copyright © 2012 Buachatrsangkapan. All Rights reserved. | Tel. 081 890 8801 , 02 222 4301 | Email : buachatr@hotmail.com, buachatr.anu@gmail.com