ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง สังฆภัณฑ์

 
 

 

 1. ผ้าไตรจีวร หรือ ไตรครอง
 2. เครื่องบวช
 3. เครื่องกฐิน
 4. บาตร
 5. ตาลปัตรและขาตั้งตาลปัตร
 6. ถุงย่าม
 7. สัปทน
 8. หมอนอิง อาสนะ
 9. พานแว่นฟ้า ดอกไม้คลุมไตร
 10. ต้นเทียน กรวย
 11. เครื่องสแตนเลส
 12. บริขารธุดงค์
 13. พระพุทธรูป
 14. รูปเหมือน
 15. โต๊ะหมู่บูชา
 16. โต๊ะแต่งงานและชุดรดน้ำ
 17. หิ้งพระ
 18. ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม
 19. ตู้พัดยศ
 20. ธรรมาสน์
 21. ระฆัง กลองเพล ฆ้อง
 22. ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ
 23. เครื่องตั้งศาล
 24. เครื่องสักการะ
 25. เทียนพรรษา
 26. เครื่องสังฆทาน เครื่องไทยธรรมต่างๆ
 27. งานดินประดิษฐ์
 28. งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้
  ติดเพชร
 29. งานแก้วเป่า
 30. เครื่องทองเหลือง
 31. เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุกลาย
 32. เครื่องมุก
 33. เครื่องคริสตัล
 34. ตู้ครอบพระแบบต่างๆ
 35. ตู้บริจาค ตู้เซียมซี
 36. บุษบก
 37. โคมเวียนเทียน
 38. กระถางธูปไฟฟ้า - เชิงเทียนไฟฟ้า
 39. บายศรีแบบต่างๆ
 40. อื่นๆ
    

สังฆภัณฑ์

 
งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้ ติดเพชร
 
ตัวอย่าง :
 
 

สถูปทรงมณฑป
สุวรรณเจดีย์
เจดีย์ศรีมหาธาตุ
 
 
 
เจดีย์ศรีเบญจรงค์
ที่บรรจุพระธาตุหรือที่วางวัตถุมงคล
ที่ใส่เครื่องประดับมีพระบรมฉายาลักษณ์
เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5
 
 
 

ที่บรรจุพระธาตุหรือวัตถุมงคล
สถูปทรงธิเบต
เจดีย์แปดเหลี่ยม
 
 
 
สถูปแก้ว
ผอบเทพชุมนุม
โถบัวกลีบ
 
 
 
ผอบแก้ว เบอร์ S, M, L
เครื่องทองน้อยชุดเล็ก
เครื่องทองน้อยชุดใหญ่
 
 
 
พานพุ่ม
ฉัตรคู่
ฉัตรคู่
 
 
 
ฉัตรคู่
ฐานวางพระพุทธรูป พร้อมเศวตฉัตร และ
ฉัตรคู่  มีหลายขนาด
ฐานวางพระพุทธรูป พร้อมเศวตฉัตร และ
ฉัตรคู่  มีหลายขนาด
 
 
 
ฐานวางพระพุทธรูป พร้อมเศวตฉัตร และฉัตรคู่
มีหลายขนาด
บังสูรย์
บังสูรย์
 
 
 
บังสูรย์
บังแทรก
จามร
 
 
 

โกศยอดเจดีย์
โกศยอดมงกุฎ
เตียบ ประดับลวดลายไทย ลงยา
ปิดทองคำเปลวแท้
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2012 Buachatrsangkapan. All Rights reserved. | Tel. 081 890 8801 , 02 222 4301 | Email : buachatr@hotmail.com, buachatr.anu@gmail.com