บริการจัดส่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
 
ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง สังฆภัณฑ์

                          
             
 เดินทางไปที่ร้าน คลิก
" บัวฉัตรสังฆภัณฑ์ "
เดินทางไปที่ร้าน คลิก
"บัวฉัตร สี่กั๊กเสาชิงช้า"
 
 

 

 1. ผ้าไตรจีวร หรือ ไตรครอง
 2. เครื่องบวช
 3. เครื่องกฐิน
 4. บาตร
 5. ตาลปัตรและขาตั้งตาลปัตร
 6. ถุงย่าม
 7. สัปทน
 8. หมอนอิง อาสนะ
 9. พานแว่นฟ้า ดอกไม้คลุมไตร
 10. ต้นเทียน กรวย
 11. เครื่องสแตนเลส
 12. บริขารธุดงค์
 13. พระพุทธรูป
 14. รูปเหมือน
 15. โต๊ะหมู่บูชา
 16. โต๊ะแต่งงานและชุดรดน้ำ
 17. หิ้งพระ
 18. ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม
 19. ตู้พัดยศ
 20. ธรรมาสน์
 21. ระฆัง กลองเพล ฆ้อง
 22. ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ
 23. เครื่องตั้งศาล
 24. เครื่องสักการะ
 25. เทียนพรรษา
 26. เครื่องสังฆทาน เครื่องไทยธรรมต่างๆ
 27. งานดินประดิษฐ์
 28. งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้
  ติดเพชร
 29. งานแก้วเป่า
 30. เครื่องทองเหลือง
 31. เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุกลาย
 32. เครื่องมุก
 33. เครื่องคริสตัล
 34. ตู้ครอบพระแบบต่างๆ
 35. ตู้บริจาค ตู้เซียมซี
 36. บุษบก
 37. โคมเวียนเทียน
 38. กระถางธูปไฟฟ้า - เชิงเทียนไฟฟ้า
 39. บายศรีแบบต่างๆ
 40. อื่นๆ
    

สังฆภัณฑ์

 
ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ 
 
ตัวอย่าง :
สถูปทรงมณฑป ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
สุวรรณเจดีย์  ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
เจดีย์ศรีมหาธาตุ  ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
เจดีย์ศรีเบญจรงค์  ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
 
สถูปทรงธิเบต ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
 
เจดีย์ 8 เหลี่ยม ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
สถูปแก้ว ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
โถบัวกลีบ ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
ผอบแก้ว NO. S, M, L 
งานประดับลวดลายไทย ปิดทองคำเปลวแท้
ลงยา ประดับเพชร

ผอบเทพชุมนุม  ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
สถูปแก้วกะหลั่ยทอง ลายฉลุ ยอดฉัตร
บุษบก 3 องค์ ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ประดับเพชร
บุษบก ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ประดับเพชร
มีหลายแบบ หลายขนาด
บุษบก พ่นทอง มีหลายขนาด
บุกบก อะคริลิค ประดับเพชร
บุษบก อะคริลิค มีหลายขนาด
เจดีย์อะคริลิค ปิดทองคำเปลวแท้
ประดับเพชร มีหลายแบบ หลายขนาด
โกศยอดเจดีย์ ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
โกศยอดมงกุฎ ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
ชั้นวางพระพุทธรูป หรือ ผอบ หรือเจดีย์
แบบอะคริลิค มีหลายแบบ หลายขนาด
ชั้นวางอะคริลิค 4 ชั้นแบบครึ่งวงกลม
ใช้วางผอบ หรือเจดีย์
ชั้นพานอะคริลิค ใช้วางผอบ – เจดีย์
ดอกบัวแบบมีไฟ (เมื่อเสียบปลั๊กดอกบัวจะเปลี่ยนได้หลายสี)
เจดีย์แบบมีไฟ (เมื่อเสียบปลั๊กเจดีย์จะเปลี่ยนได้หลายสี)

ผอบเจดีย์แบบมีไฟ
(เมื่อเสียบปลั๊กผอบเจดีย์จะเปลี่ยนได้หลายสี)
ผอบเจดีย์มีฐานบัว
เจดีย์มีฐานบัว

เจดีย์
ผอบเจดีย์
ผอบ

 
 
ไตรมงคล แกะลวดลายไทย พ่นสีน้ำทอง
 
 
 
Copyright © 2012 Buachatrsangkapan. All Rights reserved. | Tel. 081 890 8801 , 02 222 4301 | Email : buachatr@hotmail.com, buachatr.anu@gmail.com