บริการจัดส่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
 
ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง สังฆภัณฑ์

                          
             
 เดินทางไปที่ร้าน คลิก
" บัวฉัตรสังฆภัณฑ์ "
เดินทางไปที่ร้าน คลิก
"บัวฉัตร สี่กั๊กเสาชิงช้า"
 
 

 

 1. ผ้าไตรจีวร หรือ ไตรครอง
 2. เครื่องบวช
 3. เครื่องกฐิน
 4. บาตร
 5. ตาลปัตรและขาตั้งตาลปัตร
 6. ถุงย่าม
 7. สัปทน
 8. หมอนอิง อาสนะ
 9. พานแว่นฟ้า ดอกไม้คลุมไตร
 10. ต้นเทียน กรวย
 11. เครื่องสแตนเลส
 12. บริขารธุดงค์
 13. พระพุทธรูป
 14. รูปเหมือน
 15. โต๊ะหมู่บูชา
 16. โต๊ะแต่งงานและชุดรดน้ำ
 17. หิ้งพระ
 18. ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม
 19. ตู้พัดยศ
 20. ธรรมาสน์
 21. ระฆัง กลองเพล ฆ้อง
 22. ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ
 23. เครื่องตั้งศาล
 24. เครื่องสักการะ
 25. เทียนพรรษา
 26. เครื่องสังฆทาน เครื่องไทยธรรมต่างๆ
 27. งานดินประดิษฐ์
 28. งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้
  ติดเพชร
 29. งานแก้วเป่า
 30. เครื่องทองเหลือง
 31. เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุกลาย
 32. เครื่องมุก
 33. เครื่องคริสตัล
 34. ตู้ครอบพระแบบต่างๆ
 35. ตู้บริจาค ตู้เซียมซี
 36. บุษบก
 37. โคมเวียนเทียน
 38. กระถางธูปไฟฟ้า - เชิงเทียนไฟฟ้า
 39. บายศรีแบบต่างๆ
 40. อื่นๆ
    

สังฆภัณฑ์

 
บริขารธุดงค์ ประกอบด้วย
 
    1. กลดและมุ้ง มีหลายแบบ คือ
 • กลดไม้ไผ่ ถอดด้ามได้ มีสีขาว สีแก่นขนุน สีกรักดำ
 • กลดก้านลาน มีทั้งแบบยาวถอดด้ามได้และแบบพับ มีสีขาว สีแก่นขนุน สีกรักดำ
 • กลดอลูมิเนียม มีทั้งแบบยาวถอดด้ามได้และแบบพับ มีสีขาว สีแก่นขนุน สีกรักดำ
 • กลด 3 ฤดู มีสีขาว สีแก่นขนุน สีกรักดำ
 • เต็นท์สนาม หรือเต็นท์กาง สีแก่นขนุน สีกรักดำ
 • ถุงนอน สีแก่นขนุน สีกรักดำ
 • เต็นท์สปริงแบบนั่ง (แบบโดม)
 • เต็นท์สปริงแบบนอน
ตัวอย่าง :
 

รูปซ้าย - กลดไม้ไผ่พร้อมมุ้งกลด
รูปขวา - กลด 3 ฤดู
รูปบน - กลดไม้ไผ่และเต็นท์สนาม
รูปล่าง - เต๊นท์สนาม
กลด 3 ฤดู
 
 
 
 
เต็นท์สนามหรือเต๊นท์กาง
เต็นท์สปริง แบบนั่ง และแบบนอน
 
 
 
 
    2. ย่ามใส่บาตร ใส่กลดและใส่สัมภาระต่างๆ มีหลายแบบ คือ
 • ย่ามล็อคแซก ขนาดใหญ่พิเศษ ใส่ของได้มากมาย ใช้สะพายหลังหรือคาดเอวก็ได้ มีทั้งผ้าโทเรและผ้าร่ม สีแก่นขนุน และสีกรักดำ
ตัวอย่าง :

 
 
 
 
 • ย่าม 2 ชั้นใหญ่พิเศษ มีทั้งผ้าโทเรและผ้าร่ม สีแก่นขนุนและสีกรักดำ
ตัวอย่าง :

 
ย่ามผ้าโทเร
ผ้าร่มสีกรักดำ
 
 
 
 
 • ย่ามใส่บาตรขนาดใหญ่ มีทั้งผ้าโทเรและผ้าร่ม สีแก่นขนุนและสีกรักดำ
ตัวอย่าง :

 
ผ้าโทเร
ผ้าร่มสีกรักดำ
 
 
 
 
 • ย่ามถือ มีผ้าลินินแก้ว ผ้าโทเร ผ้าร่ม มีสีราชนิยม สีแก่นขนุน และสีกรักดำ มีใบเล็กและใบใหญ่
ตัวอย่าง :

ผ้าลินินแก้วสีราชนิยม ใบใหญ่
ผ้าโทเรสีแก่นขนุน ใบใหญ่
ผ้าร่มสีกรักดำ ใบเล็ก
 
 
 
    3. บาตร มีหลายชนิด หลายแบบ หลายขนาด (เชิญดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อบาตร)
 
ตัวอย่าง :

 

 
 
    4. ผ้าไตรจีวรหรือไตรครอง มีหลายสี หลายชนิด หลายแบบ หลายขนาด (เชิญดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อผ้าไตรจีวรหรือไตรครอง)
 
ตัวอย่าง :

 

 
 
    5. ผ้าคลุมกลด ใช้เพื่อกันฝนและกันแดด  เป็นผ้าร่มสีแก่นขนุนและสีกรักดำ

    6. ผ้าเต๊นท์ ใช้เพื่อกันฝนและกันแดด  เป็นผ้าร่มสีแก่นขนุนและสีกรักดำ

    7. ผ้าปูนอน เป็นผ้าร่มสีแก่นขนุนและสีกรักดำ

    8. ถุงนอน
 
ตัวอย่าง :

 

 
 
    9. อาสนะ มีทั้งชั้นเดียว และ 2 ชั้น มีผ้าโทเรและผ้าร่ม สีแก่นขนุนและสีกรักดำ

    10. กระติกน้ำและที่กรองน้ำ (หรือธรรมกรก)
 • กระติกน้ำแบบสแตนเลส มีทรงกลม เหลี่ยมและแบน
 • กระติกน้ำแบบอลูมิเนียม มีใบเล็กและใบใหญ่
ตัวอย่าง :

 

 
 
 
Copyright © 2012 Buachatrsangkapan. All Rights reserved. | Tel. 081 890 8801 , 02 222 4301 | Email : buachatr@hotmail.com, buachatr.anu@gmail.com