บริการจัดส่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
 
ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง สังฆภัณฑ์

                          
             
 เดินทางไปที่ร้าน คลิก
" บัวฉัตรสังฆภัณฑ์ "
เดินทางไปที่ร้าน คลิก
"บัวฉัตร สี่กั๊กเสาชิงช้า"
 
 

 

 1. ผ้าไตรจีวร หรือ ไตรครอง
 2. เครื่องบวช
 3. เครื่องกฐิน
 4. บาตร
 5. ตาลปัตรและขาตั้งตาลปัตร
 6. ถุงย่าม
 7. สัปทน
 8. หมอนอิง อาสนะ
 9. พานแว่นฟ้า ดอกไม้คลุมไตร
 10. ต้นเทียน กรวย
 11. เครื่องสแตนเลส
 12. บริขารธุดงค์
 13. พระพุทธรูป
 14. รูปเหมือน
 15. โต๊ะหมู่บูชา
 16. โต๊ะแต่งงานและชุดรดน้ำ
 17. หิ้งพระ
 18. ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม
 19. ตู้พัดยศ
 20. ธรรมาสน์
 21. ระฆัง กลองเพล ฆ้อง
 22. ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ
 23. เครื่องตั้งศาล
 24. เครื่องสักการะ
 25. เทียนพรรษา
 26. เครื่องสังฆทาน เครื่องไทยธรรมต่างๆ
 27. งานดินประดิษฐ์
 28. งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้
  ติดเพชร
 29. งานแก้วเป่า
 30. เครื่องทองเหลือง
 31. เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุกลาย
 32. เครื่องมุก
 33. เครื่องคริสตัล
 34. ตู้ครอบพระแบบต่างๆ
 35. ตู้บริจาค ตู้เซียมซี
 36. บุษบก
 37. โคมเวียนเทียน
 38. กระถางธูปไฟฟ้า - เชิงเทียนไฟฟ้า
 39. บายศรีแบบต่างๆ
 40. อื่นๆ
    

สังฆภัณฑ์

 
เครื่องสักการะ : การถวายเครื่องสักการะถือเป็นการแสดงออกอีกทางหนึ่งในการน้อมถวายแด่พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือ โดยการนำเครื่องสักการะที่ให้ความหมายในลักษณะที่ต่าง ๆกัน   ทางร้านเรามีงานหลากหลายที่คัดสรรอย่างดี มีทั้งงานปิดทองคำเปลวแท้ ประดับเพชร  งานผ้าฝีมือประณีต บรรจง ตกแต่งงดงาม
ตัวอย่าง
บังสูรย์ งานประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
บังแทรก งานประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
จามร งานประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
 
 
ชุดวางพระพุทธรูป ประกอบด้วย
1. ฐานพระ ประดับลวดลายไทยปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา
2. สัปทน (หรือเศวตฉัตร) ลายฉลุ ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
3. ฉัตรคู่ซ้าย – ขวา ลายฉลุ ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับเพชร
 
ราคาคู่ละ 950-4,500 บาท แล้วแต่ขนาด
พานบัวฉัตรสีชมพู มีหลายขนาด
ราคาคู่ละ 950-4,500 บาท แล้วแต่ขนาด
พานบัวฉัตรสีชมพู มีหลายขนาด
ราคาคู่ละ 950-4,500 บาท แล้วแต่ขนาด
พานบัวฉัตรสีขาว มีหลายขนาด
ราคาคู่ละ 950-4,500 บาท แล้วแต่ขนาด
พานบัวฉัตรสีขาว มีหลายขนาด
ราคาคู่ละ 950-4,500 บาท แล้วแต่ขนาด
พานบัวหลวง 4 ทิศ เงิน - ทอง มีหลายขนาด
ราคาคู่ละ 950-4,500 บาท แล้วแต่ขนาด
พานบัวหลวง 4 ทิศ 2 ชั้น เงิน - ทอง 
มีหลายขนาด
ราคาคู่ละ 950-4,500 บาท แล้วแต่ขนาด
พานบัวหลวง 3 กษัตริย์ มีหลายขนาด
ราคาคู่ละ 950-4,500 บาท แล้วแต่ขนาด
พานบัวหลวง เงิน - ทอง มีหลายขนาด
ราคาคู่ละ 550 - 3,500 บาท แล้วแต่ขนาด
โพธิ์ผ้า เงิน - ทอง  มีหลายขนาด
ราคาคู่ละ 550 - 3,500 บาท แล้วแต่ขนาด
โพธิ์ผ้า 3 กษัตริย์ มีหลายขนาด
ราคาคู่ละ 180 - 750 บาท แล้วแต่ขนาด
โพธิ์กะหลั่ย เงิน – ทอง มีหลายขนาด
ชุดละ  4,800 - 18,000 บาท แล้วแต่ขนาด
ชุดพานทองน้อย งานประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา ประดับแวว
ชุดพานทองน้อย ลายรดน้ำ
ชุดพานทองน้อย ประดับมุก
ชุดพานทองน้อยประดับมุก
ชุดพานทองน้อยประดับมุก
ฉัตร 5 ชั้น งานประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้
ฉัตร 5 ชั้น ประดับลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้ ลงยา
ฉัตรนพเก้า  มีหลายชนาด
ฉัตรผ้าดิ้นเงืน - ทอง มีหลายแบบ หลายขนาด
ฉัตรผ้า 9 ชั้น เงิน - ทอง
ฉัตรกะหลั่ยเงิน - ทอง  มี 3 , 5, 7 , 9 ชั้น
ฉัตรตุ้ม 9 ชั้น เงิน - ทอง มีหลายขนาด
ฉัตรตั้งพระ  5 , 7, 9  นิ้ว
เศวตฉัตร อลูมิเนียม แกะลาย มีทั้งแบบ
ปิดทองคำเปลวแท้ - ปิดทอง K - พ่นน้ำทอง -
พ่นสีต่างๆ มีหลายขนาด และรับสั่งทำตามต้องการ
เศวตฉัตรแบบมีเสา แกะลาย มีทั้งแบบปิดทองคำ
เปลวแท้ - ทองK - พ่นน้ำทอง - พ่นสีต่างๆ
มีหลายขนาด และรับสั่งทำตามต้องการ
เศวตฉัตร (ฉัตรแขวนกลางแจ้ง) แบบอลูมิเนียม แกะลวดลายไทย มีทั้ง ปิดทองคำเปลวแท้ ปิดทอง K และ พ่นสีเงินหรือสีทอง มีหลายขนาด และรับสั่งทำตามแบบที่ต้องการ
เศวตฉัตร (ฉัตรแขวนกลางแจ้ง) แบบอลูมิเนียม 

พุ่มผ้าแต่งพานร้อยอุบะ คาดมาลัยซีกพุด มีหลายสี หลายขนาด

พุ่มผ้าคาดมาลัยซีกพุด มีหลายสี หลายขนาด

 
 
 
 
 
 
ฉัตรแขวนในร่ม (แขวนเหนือเศียรพระพุทธรูป)
มีหลายแบบ หลายขนาด
ฉัตรแขวนในร่ม (แขวนเหนือเศียรพระพุทธรูป)
มีหลายแบบ หลายขนาด
 
 
งาช้างเทียม มีหลายขนาด
งาช้างเทียม มีหลายขนาด
 
 
 
 
พานพุ่มทอง งานประดิษฐ์ลวดลายไทย
ปิดทองคำเปลวแท้  ลงยา ประดับเพชร
พานพุ่มลายฉลุกะหลั่ยเงิน - ทอง
พานพุ่มผ้าตาดเงิน - ทอง ประดับเพชร
พานดุ่มผ้าตาดเงิน - ทอง ประดับเพชร
พานพุ่มผ้าตาดเงิน - ทอง ทรงเครื่อง
พานพุ่มเงิน - ทอง ประดับเพชร
พานพุ่มดอกดาวเรือง
บายศรีใหญ่ทรงเครื่องพานโตกไม้
พานกรวยธูปเทียนแพทรงเครื่อง
(ทำด้วยผ้า) มีหลายแบบ หลายสี หลายขนาด
พานกรวยธูปเทียนแพทรงเครื่อง
(ทำด้วยผ้า) มีหลายแบบ หลายสี หลายขนาด
พานกรวยธูปเทียนแพสีทองทรงเครื่อง
(ทำด้วยผ้า) มีหลายแบบ หลายสี หลายขนาด
พานบายศรี  ใช้วางผอบ - เจดีย์
พานบายศรี  ใช้วางผอบ - เจดีย์
 ฐานบัวผ้าตาดเงิน -ทอง มีทรงกลม และทรงรี
มีหลายขนาดสำหรับวางพระพุทธรูป
หรือผอบ – เจดีย์ที่บรรจุพระธาตุ
พานพุ่มเงิน-ทอง แบบกะหลั่ย มีหลายขนาด
พานพุ่มผ้าตาด
พานพุ่มเลื่อม
พานพุ่มคาเนชั่น
 
 
พานพุ่มตราสัญลักษณ์
 
 
พานพุ่มบานไม่รู้โรย
 
พานพุ่มบานไม่รู้โรย
 
พานพุ่มมะลิ
 
พานพุ่มบัวตูม
พานพุ่มบัวตูมเงิน- ทอง
 
 
 
 
Copyright © 2012 Buachatrsangkapan. All Rights reserved. | Tel. 081 890 8801 , 02 222 4301 | Email : buachatr@hotmail.com, buachatr.anu@gmail.com