บริการจัดส่งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
 
ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง สังฆภัณฑ์

                          
             
 เดินทางไปที่ร้าน คลิก
" บัวฉัตรสังฆภัณฑ์ "
เดินทางไปที่ร้าน คลิก
"บัวฉัตร สี่กั๊กเสาชิงช้า"
 
 

 

 1. ผ้าไตรจีวร หรือ ไตรครอง
 2. เครื่องบวช
 3. เครื่องกฐิน
 4. บาตร
 5. ตาลปัตรและขาตั้งตาลปัตร
 6. ถุงย่าม
 7. สัปทน
 8. หมอนอิง อาสนะ
 9. พานแว่นฟ้า ดอกไม้คลุมไตร
 10. ต้นเทียน กรวย
 11. เครื่องสแตนเลส
 12. บริขารธุดงค์
 13. พระพุทธรูป
 14. รูปเหมือน
 15. โต๊ะหมู่บูชา
 16. โต๊ะแต่งงานและชุดรดน้ำ
 17. หิ้งพระ
 18. ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม
 19. ตู้พัดยศ
 20. ธรรมาสน์
 21. ระฆัง กลองเพล ฆ้อง
 22. ที่บรรจุพระธาตุแบบต่างๆ
 23. เครื่องตั้งศาล
 24. เครื่องสักการะ
 25. เทียนพรรษา
 26. เครื่องสังฆทาน เครื่องไทยธรรมต่างๆ
 27. งานดินประดิษฐ์
 28. งานประดับลวดลายไทย ปิดทองแท้
  ติดเพชร
 29. งานแก้วเป่า
 30. เครื่องทองเหลือง
 31. เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุกลาย
 32. เครื่องมุก
 33. เครื่องคริสตัล
 34. ตู้ครอบพระแบบต่างๆ
 35. ตู้บริจาค ตู้เซียมซี
 36. บุษบก
 37. โคมเวียนเทียน
 38. กระถางธูปไฟฟ้า - เชิงเทียนไฟฟ้า
 39. บายศรีแบบต่างๆ
 40. อื่นๆ
    

สังฆภัณฑ์

 
ทอดบังสุกุลวันสงกรานต์
 
        การทอดบังสุกุลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดามารดาและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นสิ่งที่ควรถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 
        ความสำคัญของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของไทยสมัยโบราณ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น สรงน้ำพระ การเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ สรงน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล วันนัดรวมญาติของหลายๆ ครอบครัว นอกจากนั้น ยังมีพิธีทอดบังสุกลเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้บรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย
 
        เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ขอเชิญทุกคนกลับบ้านเกิด ร่วมแห่ขบวนสงกรานต์รอบหมู่บ้าน สรงน้ำพระ สรงน้ำผู้สูงอายุ ขนทรายเข้าวัด ละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และนัดญาติสรงน้ำอัฐิบรรพบุรุษ
 
        ทอดบังสุกุล เป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้บรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีการที่เป็นประเพณีนิยมบ้านผำจะจัดขึ้นภายในวัดและต้องนิมนต์พระสงฆ์เพื่อร่วมประกอบพิธี งานนี้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป(ต้องเป็นจำนวนเลขคู่) หรือจดจำง่ายๆ คือ “คี่อยู่คู่หนี” การนิมนต์พระสงฆ์ในงานอวมงคลหรือการหนีจากกัน(ตาย) ต้องเป็นจำนวนเลขคู่ เช่น 4, 6, 8 ส่วนงานมงคลหรือยังมีชีวิตอยู่ จำนวนเลขคี่ เช่น 5, 7, 9 เป็นต้น
 
        วิธีการทอดบังสุกุล มีอุปกรณ์สิ่งของที่ต้องจัดเตรียม ดังนี้
        1.ชุดสังฆภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด หรือสิ่งของที่ต้องการบริจาคและทำบุญ มีหรือไม่มีก็ได้
        2. ดอกไม้ ธูป เทียน อย่างละ 5 คู่ และจานรองรวมเรียกว่า ขันธ์ 5
        3. กลักไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค
        4. ซองจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธามีน้อยทำบุญน้อยมีมากทำบุญมาก
        5. ชุดกรวดน้ำ จำนวน 1 ชุด  
        6. น้ำอบหรือน้ำหอม จำนวน 1 ขวด 
        7. เสื่อหรือสาดปูนั่ง สำหรับพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี
 
        หลังจากที่นิมนต์พระสงฆ์ ผู้เข้าร่วมพิธีต้องจัดเตรียมสถานที่ ก่อนเริ่มพิธีต้องนำอัฐิบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วออกจากตู้หรือที่เก็บอัฐิ จุดธูปคนละ 1 ดอก เพื่อเคารพและสรงน้ำ(น้ำอบน้ำหอม)อัฐิ พร้อมกล่าวคำอธิษฐาน ล่ามสายสิญจน์กับอัฐิสำหรับพระสงฆ์เพื่อชักบังสุกุล ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์กับฆราวาสจะนั่งตรงข้ามกันภายในองค์เจดีย์ ประธานในพิธีหรือผู้อาวุโสที่สุด จุดธูปเทียนและกล่าวนำสวด พระสงฆ์สวดมนต์ ถวายชุดสังฆภัณฑ์และจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ให้ศีลให้พร ทุกคนรับศีลรับพรและกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว กราบลา เป็นอันเสร็จพิธี
 
        การทอดบังสุกุลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดามารดาและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นสิ่งที่ควรถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนั้นสถานที่ประกอบพิธีซึ่งเป็นสถานที่ที่หลายคนไม่อยากไปก่อนวัยอันควรแต่ทุกคนคงหลีกหนีไม่พ้น  ภายในเจดีย์รายรอบด้วยช่องเก็บอัฐิ จำนวนมาก ช่วยเตือนสติถึงความไม่แน่นอน ไม่เที่ยงของสังขาร สรรพสิ่ง ล้วนมีเกิด ตั้งอยู่ และดับไปในที่สุด
 
Copyright © 2012 Buachatrsangkapan. All Rights reserved. | Tel. 081 890 8801 , 02 222 4301 | Email : buachatr@hotmail.com, buachatr.anu@gmail.com